NYHETSBREV

Regler om försenat flyg

Om ert flyg blivit försenat eller inställt så är det viktigt att veta vilka rättigheter ni har.
Enligt EU-förordning nr 261/2004 »om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning eller kraftigt försenade flygningar« har du rätt att välja antingen ombokning eller återbetalning om din flygning blir inställd eller försenad med mer än två timmar. Om du väljer att bli ombokad har du även rätt att få bl.a. måltider i skälig proportion till väntetiden och hotellrum om du behöver övernatta. Du kan även ha rätt till ekonomisk kompensation.

Om du blir nekad ombordstigning t.ex. på grund av att flyget är överbokat har du utöver ovanstående även rätt till ekonomiskt ersättning av flygbolaget med ett belopp som du accepterar. Du har rätt att få ersättningen kontant och behöver inte ta emot en voucher från flygbolaget om du inte vill. Dessa regler gäller dock inte om flygbolaget har en rimlig anledning att neka ombordstigning, t.ex. om du saknar pass eller visum, uppträder störande eller liknande.

Observera att dessa regler endast gäller när du reser
  • från en flygplats inom EU oavsett flygbolagets nationalitet
  • med ett EU-flygbolag från ett land utanför EU till EU
Ytterligare information om förordningen finns på www.resebyraforeningen.se under rubriken »Resenärers rättigheter och skyldigheter«


Mer information