NYHETSBREV

Manchester

Besök Manchester och upplev en stad där man tagit fasta på att använda nya applikationer inom IT i sitt samhällsbygge. Staden var i mitten av 1980-talet symbol för industrialismens dödskamp. Idag har Manchester rest sig. Ett unikt samarbete mellan kommun, universitet och näringsliv har resulterat i framgångsrika nätverk. Hur har denna mörka industristad kommit att bli centrum för utveckling av framtidens media?