NYHETSBREV

Resegarantilagen

Resekompani AB ställer lagstadgad garanti i enlighet med Resegarantilagen


Resegarantilagen gäller för paketresor samt för paketreseliknande resor vid försäljning till konsument.

En paketresa är ett arrangemang som består av en transport tillsammans med inkvartering, eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, till exempel hyra av båt eller inträde till en nöjesanläggning, om resan varar i mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning. Resan skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Vid köp av endast inkvartering gäller inte lagen.

Även vid köp av resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som sammantagna uppvisar väsentlig likhet med en paketresa, gäller resegarantilagen, dock endast för konsumenter.

Om resan blir avbruten eller inställd, t ex på grund av att arrangören går i konkurs eller inställer betalningarna, kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits.

Ladda ner Resegarantilagen

För mer information kontakta Kammarkollegiet. Telefon 08-700 08 00.

Flygpassagerares rättigheter, EU


 

INFORMATION OM RESEGARANTI


1. Kataloger, broschyrer, prislistor samt information på Internet som tillhandahålls resenärer ska innehålla information om resegaranti på det sätt som anges nedan.

2. Informationen ska finnas på framträdande plats, t.ex. på webbplatsen eller i katalogen och i anslutning till presentationen av de allmänna och särskilda villkoren för arrangemanget. Informationen ska inte avvika i storlek från annan information som den presenteras i samband med.

3. Informationen ska ha följande lydelse.
 
VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:
 
Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner: 
 
Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet. 
 
Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.
 
Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08 700 08 00.