NYHETSBREV

Små möten

Vad menar vi med små möten?
Vår definition av små möten är då 2 - 19 deltagare träffas.

Den service, omtanke och planering som genomsyrar hela vår verksamhet är alltid densamma.

Oavsett om vi planerar ett möte för några enstaka deltagare eller för flera hundra personer.

Det optimala är att vi får vara med redan från start, det vill säga redan vid idé- och planeringsstadiet. Helheten blir då oftast både bättre och mer kostnadseffektiv. Med hjälp av våra verktyg kan vi effektivt lotsa er fram till rätt val av mötesplats samt lämplig start- och sluttid. Det sistnämnda är oftast avgörande när det gäller rese- och logikostnader.