NYHETSBREV

Svenska Resebyråföreningen

SRF företräder företag inom resebranchen, företrädesvis resebyråer och researrangörer. SRF bistår våra medlemmar med information om och råd i branschgemensamma frågor. SRF bildades 1937 och företräder idag drygt 85 procent av researrangörerna (exklusive charter).
SRF är medlem i de europeiska resebyråföreningarnas paraplyorganisation inom EU, ECTAA - Group of National Travel Agents' and Tour Operators' Associations within the EU. Vi stödjer ECPAT Sverige samt Reseindustrins barnfond.
 

Medlemskap i SRF är en kvalitetsstämpel
Det innebär att medlemsföretagen bland annat förbinder sig att följa de riktlinjer som föreningen utfärdar. Den som anlitar ett SRF-företag kan därmed vara säker på att företaget är seriöst och följer de etiska värderingar som föreningen anser att branschen ska ha.
Resekompani AB har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet och kan påvisa tillfredställande ekonomiska resurser och resultat. Resekompani AB har tillgång till avancerade bokningssystem och erbjuder därför det för resenärens bästa alernativet från kostnads- och effektivitetssynpunkt. Resekompani AB följer allmänna reklamationsnämdens rekomendationer.