NYHETSBREV

Stora möten

Vad menar vi med stora möten?
Vår definition av stora möten är då 20 deltagare eller flera träffas.
 
Från ax till limpa
När ni planerar ett möte av ett eller annat slag vill vi på Resekompani AB gärna vara med från början. Den kreativa processen startar redan i de inledande frågeställningarna och diskussionerna. Det är vår fingertoppskänsla som till slut ska forma just ert specifika arrangemang. Ett vanligt förekommande scenario är att vi redan från början är den naturliga partnern i ledningsgruppen och på så sätt får möjlighet att påverka hela processen från början till slut.

Ni sår och vi slutför
Vi betonar visserligen att vi gärna vill vara med från början vid planering av olika arrangemang. Det är dock inte alltid det ser ut så i praktiken. I vissa fall har ni själva bokat mötesplats, lokal, logi med mera. Då kan vi komplettera med transportlogistik och, i bästa fall, även med diverse kringarrangemang. Ni kanske redan har ett bra avtal som ger er förmånliga priser men att ni behöver hjälp med att samordna deltagarantalet, transporter, föreläsare, övriga medverkande med mera. Vi tar hand om dessa delar och sedan får ni allt sammanställt på en och samma faktura.